A választás lebonyolításának alapelvei

Alapelvek

Egy elektronikus választási rendszer kidolgozása során rögzítenünk kell néhány alapelvet:

 1. A nyilvánossági felügyelet tudja csak megakadályozni a pártérdekekből, speciális érdekekből vagy anyagi haszonszerzésből származó korrupciós kísérleteket
 2. Az átláthatóság nem korlátozható a hatékonyság érdekében
 3. A technológiának támogatnia és nem veszélyeztetnie kell a biztonságot
 4. A szavazók és szavazataik törvényben meghatározott védelmét a rendszereknek ki kell kényszeríteni
 5. A hazai és nemzetközi megfigyelők munkáját a rendszereknek hatékonyan támogatniuk kell a választási folyamat teljes ciklusa alatt.

Külön figyelmet kell fordítani a Declaration of Principles for International Election Observation dokumentumban leírtaknak és törekedni kell a követelmények teljesítésére. Megjegyzendő, hogy például az USA választások jelenleg nem felelnek meg a dokumentumban foglaltaknak. A 2000.évi amerikai elnökválasztás floridai eseményei néhány újabb követelményt eredményeztek:

 1. Szükséges egy karbantartott, pontos lista a szavazati joggal rendelkező állampolgárokról. Magyarországon törvény és végrehajtási rendeletek/utasítások szabályozzák a szavazásra jogosultak körét és a jogosultságokkal kapcsolatban felmerülő változások kezelésének módját.
 2. Minden szavazásra jogosult állampolgárnak joga van a hatékony részvételre. Ez a kitétel biztosítja a hátrányos helyzetűek, kórházban fekvőbeteg osztályokon lévők, külföldön élők, határon túli állampolgárok jogait, ugyanakkor ezen a területen a tapasztalatok alapján számos változásnak helye van.
 3. Csak olyan elektromos berendezések használhatóak, melyek megbízhatóan értelmezik és rögzítik a szavazók választását. Ezen a ponton meg kell különböztetnünk a következő eseteket:
  1. Hagyományos, papír alapú szavazólapon történő szavazás manuális szavazatszámlálással – ez a módszer jelenleg a legelterjedtebb. A szavazatok számlálása történhet lokálisan vagy erre a célra kialakított szavazatszámláló helységekben. A szavazó urnák sérülésmentes és tartalmában változatlan mozgatása külön eljárást igényel.
  2. Hagyományos, papír alapú szavazólapon történő szavazás optikai jelöléssel és optikai beolvasással történő szavazatszámlálással – ez esetben garantálni kell az optikai beolvasó berendezések hibátlan működését is. Itt is felmerül a szavazatszámlálás és a szavazatok leadási helyének elválása miatt a szavazólapok és a szavazó urna tartalmának sértetlenségének kérdése.
  3. Papír alapú, de speciális nyomdatechnikai eljárásokkal kiegészített szavazólapokon történő szavazás, mely a b. pontban leírt eljárás továbbfejlesztett változata, mely lehetővé teszi a leadott szavazatok megbízható követését a szavazó személyének felfedése nélkül (Scantegrity II). Ebben az eljárásban már kriptográfiai eszközök kerülnek felhasználásra.
  4. Elektronikus szavazás (e-voting). Az elektronikus szavazás végrehajtásához elektronikus szavazó gépekre van szükség, ezen belül megkülönböztetjük az online és az offline szavazatrögzítő eszközöket, tovább bontva
   1. Offline rendszerek
    1. papír alapú elektronikus szavazó rendszerek
    2. Közvetlen rögzítésű (direct-recording electronic voting system – DRE) elektronikus szavazat rögzítő eszközök
    3. DRE eszközök nyilvános hálózata
   2. Online rendszerek – az online rendszerekről külön bejegyzésben írunk részletesebben.
  5. A szavazat azonosság illetve a kisszámú szavazateltérések esetén speciális ellenőrzési és szavazat újraszámolási eljárások szükségesek a korrekt eredmény kihirdetését megelőzően.
  6. A rendszereknek azonos hatékonysággal kell működniük minden állampolgár és közösség esetén. Nyilvánvalóan nem lehet ugyanazokat a technikai feltételeket biztosítani minden szavazó esetén, hiszen például egy kórházban fekvő beteg számára nem feltétlenül lehetséges a technikai apparátus biztosítása, azonban ekkor is biztosítani kell a kényelmes szavazáshoz való hozzáférést, akár más technikai megoldással. Az így kialakított megoldásoknak transzparens módon kell működniük egymással.

Szavazás és szavazatszámlálás

Közösségi kontroll

Szakértők szerint alapvetően négy területen szükséges a közösségi ellenőrzés lehetőségeit biztosítani:

 1. Ki szavazhat ? – választói jegyzék naprakész vezetése és ennek ellenőrizhetősége
 2. Ki szavazott ? – a szavazókör nyilvántartása és a szavazó aláírása alapján, ez a kérdés külön eljárásokat követel meg a távoli szavazók esetén.
 3. Megegyeznek-e az elszámolt szavazólapok a leadott szavazólapokkal?
 4. Hogyan történt a szavazatszámlálás és hogyan történt ennek ellenőrzése?

Átláthatóság

 1. A teljes szavazási folyamat, beleértve a szavazatok leadását is, követhető és látható a politikai pártok, jelöltek és a polgárok számára egyaránt. A szavazás folyamatának követését indokolatlanul nem szabad korlátozni.
 2. A választási anyagok és a leadott szavazatok nyilvános adatok és elérhetőségüket biztosítani kell kérésre külön költség nélkül.
 3. A hazai és a nemzetközi megfigyelők munkáját nem szabad indokolatlanul vagy bármi módon korlátozni.
 4. Az alkalmazott szoftver rendszerek forráskódjait kérésre rendelkezésre kell bocsátani. A forráskódok vizsgálata során azonban biztosítani kell a licensz tulajdonosok érdekeit is, azaz a forráskódok jóllehet nyilvánosak, másolásuk csak a licensz szerződések keretei között megengedett.
 5. Nem verifikálható szavazási rendszer alkalmazása nem megengedett. Pillanatnyilag ugyan ennek a tulajdonságnak csak a papír alapú rendszerek felelnek meg, azonban a blokklánc (blockchain) lehetővé teszi a papír alapú verifikáció elhagyását.

Pontosság

 1. A szavazólap szerkezetéből következően a szavazó eredeti szándéka egyértelműen meghatározható kell legyen.
 2. A szavazatszámlálás auditálhatóságát biztosítani kell.
 3. Bármely tévedést, ellentmondást, diszkrepanciát nyilvánosságra kell hozni és manuális számlálással vagy más elfogadott ellenőrzéssel az eltérést ellenőrizni kell.

Biztonság

 1. A szavazás (a szavazólap megjelölése) privát módon történik.
 2. A szavazatok leadása nyilvánosan történik.
 3. A szavazatszámlálás nyilvános esemény
 4. Szállítás – csak felesküdött hivatalnokokkal engedélyezett, a biztonságos szállítás megszervezése a választási bizottságok feladata.
 5. A szavazatok tárolásának megszervezése szintén a VB feladata, de a szavazatoknak videókamerákkal felszerelt, nyilvános megfigyelhető helyen kell lenniük. A blockchain alapú rendszerek esetén ez a feltétel a blokklánc védelmébe utalja a szavazatokat.

Hatalommegosztás

 1. Minden folyamatban legalább két érdekelt fél együttműködése és felügyelete szükséges

Ütemezés

 1. A szavazás minden lépése, beleértve a szavazatok összeszámlálását és az eredmények közzétételét, meghatározott időrend szerint hajtandó végre.
 2. Előzetes vagy nem hivatalos adatok közlése veszélyezteti a választás egységét és megbízhatóságát.

Author: Blockchain Expert Zrt.

Blex is a freshly formed Hungarian startup of exceptional individuals with computer science, engineering and economics background. We all have a deep passion for what we do, and live and breath the hacker spirit. The initiative behind the company was to gather a semi-formal group of highly-skilled, self-organizing individuals, who together represent an extraordinary intellectual and social capital and capable of delivering solutions for even the most complex problems. Two of our co-founders, Peter Schick and Gabor Magyar are influential figures in the Hungarian IT life, the majority of our current members and partners have been approached through their professional network. By now we managed to build a resident team where most of us are close friends or former colleagues, and a network of trusted professionals where we can reach out world class workforce with specialised knowledge.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s