A demokratikus választási rendszerek alapelvei

Mielőtt az elektronikus eszközökkel támogatott választási rendszerek kapcsán felmerülő problémák megoldásához kezdenénk, vizsgáljuk meg, hogy milyen általános követelményeket kell teljesítenie egy demokratikus választási rendszernek. Helyesebben, e követelményeknek csak a technikailag meghatározható részével fogunk foglalkozni, politikai színezetű kérdésekkel nem. Fejtegetéseink során nem foglalkozunk például olyan politikailag és a demokrácia szempontjából is fontos kérdésekkel, mint a választási körzethatárok kijelölése vagy a szavazatok összeszámlálási algoritmusainak elemzése, ezeket minden esetben adottnak tekintjük.

A közhiedelemmel ellentétben egy választási rendszer elektronikus alapokra helyezése nem egyszerűsíti, hanem bonyolítja a választási rendszert miközben az automatizálás és a technológia alkalmazása olyan előnyöket biztosít, melyek meghaladják a manuális rendszerekkel elérhető teljesítményt.

Amikor a választási rendszerek automatizálásának kérdéseit felvetjük, meg kell vizsgálnunk, hogy a fejleszteni kívánt manuális rendszerek milyen tulajdonságokkal bírnak és csak olyan változtatásokat lehet a rendszer működésében végrehajtani, ami minden fontos szempontból javítja az üzemben lévő rendszer tulajdonságait.

A demokratikus választások alapelvei számos nemzetközi szervezet által kiadott dokumentumban megtalálhatóak, amiket kiegészítenek az egyes államok helyi szabályozásai. Az egyes szabályozások részletes utasításokat tartalmaznak a választásokkal összefüggő elvi és gyakorlati követelmények tekintetében. A magyar választójogi törvény (2013. Évi XXXVI. törvény a választási eljárásról) 17 fejezetben és ehhez tartozó 9 mellékletben szabályozza a parlamenti, önkormányzati és Európai Uniós választások végrehajtási követelményeit. A jogszabályban leírt választási rendszer részletesen foglalkozik a kapcsolódó informatikai követelményekkel és előírásokkal, ezzel együtt a magyar választójog nem tartalmazza az elektronikus támogatással rendelkező rendszerekkel szemben támasztandó előírásokat. Azonban a választójogi törvényből levezethetőek az elektronikus választási rendszerrel szemben támasztandó követelmények. Alapelv, hogy egy magasabb technikai szinten működő rendszer legalább olyan szolgáltatásokat és lehetőségeket biztosítson, mint az a rendszer, amire épül.

A választási törvény részletesen foglalkozik a választások megszervezésével is, e cikkben azonban mi csak a technikai lebonyolítást érintő kérdésekkel foglalkozunk és a követelményeket kevésbé precíz, de közérthetőbb formában fogjuk emlegetni, ami pontosan a lazább megfogalmazás miatt lehetőséget ad arra, hogy a javasolt technikai megvalósításaink a magyar választójogon túli területeken is használhatóak legyenek.

A választási rendszerek számos szereplő együttműködésén alapulnak, ezek a teljesség igénye nélkül a választópolgár vagy szavazó, a választási bizottság, a szavazatszámláló bizottság, megfigyelők, ellenőrök és még sokan mások. A legfontosabb szereplő a szavazó szempontjából a munkafolyamatok egy lehetséges megszervezése során a következő lépéseket kell végrehajtani:

 1. Szavazó regisztrációja
 2. Szavazó azonosítása
 3. Szavazó leadja az ajánlását
 4. Szavazó megjelenik a választási bizottság előtt és
  1. azonosítja magát
  2. átveszi a szavazólapot
  3. kitölti a szavazólapot
  4. leadja a szavazatát
 5. Szavazó ellenőrzi, hogy a leadott szavazata bekerül-e az elszámolt szavazatok közé
 6. Szavazó kifogást emelhet
 7. Szavazó kifogása feldolgozásra kerül.

Egy elektronikus szavazási rendszernek egy sor követelménynek meg kell felelnie:

 1. Minden egyes szavazó esetén az eredeti szándéknak érvényesülnie kell.
 2. A szavazók szándékaikat szavazólapokon keresztül fejezik ki (a szavazólap lehet fizikailag létező vagy virtuális)
 3. A szavazólapok feldolgozásra kerülnek, és elektronikus szavazatokká alakulnak, melyek egy elektronikus rekord formájában kerülnek tárolásra
 4. Az elektronikus szavazatok összesítésre kerülnek, melyek a szavazás eredményét vagy részeredményét adják
 5. Amennyiben a szavazatszámlálás lokálisan történik, úgy a részeredmények összegzése adja meg a teljes szavazás eredményét – ez akár több szinten is történhet.

A felsorolt lépések végrehajtása során különböző feltételeknek kell érvényesülniük függően attól, hogy magával a szavazással szemben milyen feltételeket határozunk meg. A választás tisztaságának biztosítására a legtöbbször többszintű és átfogó szabályoknak kell megfelelni. A szavazókkal szemben elvárás, hogy a szavazólapokat a szándékaiknak megfelelően igazolhatóan jelöljék meg és ettől a ponttól kezdve a végső szavazatszámlálásig a teljes folyamatnak átláthatónak, módosíthatatlannak és ellenőrizhetőnek kell lennie.

A papír alapú szavazólapokon előállított szavazatok ugyan támogatják a manuális újraszámlálásokat, de gyenge védelmet biztosítanak számos lehetséges visszaéléssel szemben, mint az elvesztés, helyettesítés, extra jelek elhelyezése stb. Ezek a hátrányok motiválják a kezdettől a végéig auditálható szavazási rendszerek kifejlesztését a következő követelményekkel:

 1. Egyedi ellenőrizhetőség, mely szerint bármely szavazó legyen képes ellenőrizni, hogy a szavazata eljutott a szavazatszámlálásig
 2. Általános ellenőrizhetőség, mely szerint bárki ellenőrizhesse, hogy az szavazatszámlálásig eljutott szavazatok megszámlálása korrekt módon történt.

A titkos választójog intézménye miatt egy további feltétel fennállását is megköveteljük:

 1. Senki nem lehet képes igazolni senki számára, hogy miként szavazott.

Az a.,b. és a c. feltételek sok esetben egymást kizárják, ezért ezek megvalósítása különös gondot igényel.

A választások korrekt lebonyolításához egy további feltétel teljesülése is szükséges, ez pedig:

 1. Bárki ellenőrizheti, hogy minden szavazat kizárólag regisztrált szavazótól származik.

A választási rendszerek kialakítása során célunk egy általános célú rendszer kifejlesztése, mely a nagy választási eseményeken túlmenően kisebb eseményeken is alkalmazhatóak, ahol a szavazások lebonyolítását a technikai feltételek biztosításának nehézsége ez idáig akadályozta (pl. vállalati közgyűlések, részvényesek szavazatai, iskolai szavazások, önkormányzati szavazások, stb.)

A következőkben olyan megoldásokat fogunk vizsgálni, melyek a leírt követelményeket valamilyen módon teljesíteni képesek, megvizsgáljuk a létező elektronikus rendszerek előnyeit és hiányosságait és megpróbáljuk az egyes megoldási javaslatok előnyeire alapozva egy új alapokra helyezett rendszer alapjait lerakni.

Author: Blockchain Expert Zrt.

Blex is a freshly formed Hungarian startup of exceptional individuals with computer science, engineering and economics background. We all have a deep passion for what we do, and live and breath the hacker spirit. The initiative behind the company was to gather a semi-formal group of highly-skilled, self-organizing individuals, who together represent an extraordinary intellectual and social capital and capable of delivering solutions for even the most complex problems. Two of our co-founders, Peter Schick and Gabor Magyar are influential figures in the Hungarian IT life, the majority of our current members and partners have been approached through their professional network. By now we managed to build a resident team where most of us are close friends or former colleagues, and a network of trusted professionals where we can reach out world class workforce with specialised knowledge.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s