Kriptografikus szavazási rendszerek blokklánc alapokon

Összefoglaló, programadó leírás a választási rendszerek kapcsán felmerült gondolatainkról.

Az elmúlt 10-15 évben számos próbálkozás történt elektronikus választási rendszerek létrehozására, melyek ígéretes eredményeket hoztak, de általánosan elfogadott elektronikus választási rendszer egyelőre nem került bevezetésre. Azt gondoljuk, hogy az okostelefonok megjelenése és a blokklánc technológia együtt áttörést hozhat ezen a területen. Fontosnak tartjuk, hogy a demokratikus választási elvek biztosítása érdekében olyan új típusú elektronikus választási és szavazási technikákat fejlesszünk ki, melyek először kisebb közösségekben később pedig egyre nagyobb közösségekben garantáltan megbízható és matematikai módszerekkel igazolható módon hamisíthatatlan és manipulálhatatlan szavazási rendszereket eredményezzenek.

Egy elektronikus szavazási rendszernek egy sor műveletet kell végrehajtania:

  1. Minden egyes szavazó esetén az eredeti szándéknak érvényesülnie kell.
  2. A szavazók szándékaikat szavazólapokon keresztül fejezik ki (a szavazólap lehet fizikailag létező vagy virtuális)
  3. A szavazólapok feldolgozásra kerülnek, és elektronikus szavazatokká alakulnak, melyek egy elektronikus rekord formájában kerülnek tárolásra
  4. Az elektronikus szavazatok összesítésre kerülnek, melyek a szavazás eredményét vagy részeredményét adják
  5. Amennyiben a szavazatszámlálás lokálisan történik, úgy a részeredmények összegzése adja meg a teljes szavazás eredményét – ez akár több szinten is történhet.

A felsorolt lépések végrehajtása során különböző feltételeknek kell érvényesülniük függően attól, hogy magával a szavazással szemben milyen feltételeket határozunk meg. A választás tisztaságának biztosítására többszintű és átfogó szabályoknak kell megfelelni. A szavazókkal szemben elvárás, hogy a szavazólapokat a szándékaiknak megfelelően igazolhatóan jelöljék meg és ettől a ponttól kezdve a végső szavazatszámlálásig a teljes folyamatnak átláthatónak, módosíthatatlannak és ellenőrizhetőnek kell lennie megőrizve a szavazatok titkosságát.

A papír alapú szavazólapokon előállított szavazatok ugyan támogatják a manuális újraszámlálásokat, de gyenge védelmet biztosítanak számos lehetséges visszaéléssel szemben, mint az elvesztés, helyettesítés, extra jelek elhelyezése stb. Ezek a hátrányok motiválják a kezdettől a végéig auditálható szavazási rendszerek kifejlesztését a következő követelményekkel:

  1. Egyedi ellenőrizhetőség, mely szerint bármely szavazó legyen képes ellenőrizni, hogy a szavazata eljutott a szavazatszámlálásig
  2. Általános ellenőrizhetőség, mely szerint bárki ellenőrizhesse, hogy az szavazatszámlálásig eljutott szavazatok megszámlálása korrekt módon történt.

A titkos választójog intézménye miatt egy további feltétel fennállását is megköveteljük:

  1. Senki nem lehet képes igazolni senki számára, hogy miként szavazott.

Az a.,b. és a c. feltételek sok esetben egymást kizárják, ezért ezek megvalósítása különös gondot igényel.

A választások korrekt lebonyolításához egy további feltétel teljesülése is szükséges, ez pedig:

  1. Bárki ellenőrizheti, hogy minden szavazat kizárólag regisztrált szavazótól származik.

A választási rendszerek kialakítása során célunk egy általános célú rendszer kifejlesztése, mely a nagy választási eseményeken túlmenően kisebb eseményeken is alkalmazhatóak, ahol a szavazások lebonyolítását a technikai feltételek biztosításának nehézsége ez idáig akadályozta (pl. vállalati közgyűlések, részvényesek szavazatai, iskolai szavazások, önkormányzati szavazások, stb.)

A leírt feltételek részletes kifejtését a közeljövőben blogjainkon jelenítjük meg.

Author: Blockchain Expert Zrt.

Blex is a freshly formed Hungarian startup of exceptional individuals with computer science, engineering and economics background. We all have a deep passion for what we do, and live and breath the hacker spirit. The initiative behind the company was to gather a semi-formal group of highly-skilled, self-organizing individuals, who together represent an extraordinary intellectual and social capital and capable of delivering solutions for even the most complex problems. Two of our co-founders, Peter Schick and Gabor Magyar are influential figures in the Hungarian IT life, the majority of our current members and partners have been approached through their professional network. By now we managed to build a resident team where most of us are close friends or former colleagues, and a network of trusted professionals where we can reach out world class workforce with specialised knowledge.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s